jaarverslag 2023JAARVERSLAG 2023
- Op 1 januari 2023 telde onze vereniging 127 leden.

 

- Op 5 januari waren 55 personen aanwezig bij het verrasjen. Harrie Kamps had weer heerlijke wafels gebakken. Het was, zoals altijd, een gezellig samenzijn.

 

- Op 2 februari vond de jaarvergadering plaats, 56 leden waren aanwezig.

We hebben moeten besluiten om de contributie per 01-01-2023 te verhogen omdat we anders te veel moeten interen.

Truus Gilissen was aftredend bestuurslid maar stelde zich herkiesbaar en is herkozen. Jan Pieters was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar.

Mariëtte sprak een afscheidswoord en bedankte Jan voor alle bewezen diensten. Jean Aretz stelde zich beschikbaar voor het bestuur en werd gekozen door de toen aanwezige 55 leden.

Na de pauze, met koffie en een nonnevot, genoten we de voordrachten van Annie Franssen.

 

- Op 2 maart waren 47 personen aanwezig bij een lezing van Annemiek van Deursen over consuminderen.

 

- Op 13 april vertelde Annemarie Steinschuld de 49 aanwezigen alles over de invloed en de gevaren van de zon op onze huid.

 

- Op 4 mei waren 39 personen aanwezig bij een presentatie van Ralph de Vos over energie. Hij vertelde ons alles over onder andere zonnepanelen, warmtepompen, energierekeningen en zelfs over Limburgse kolen.

 

- Op 1 juni liepen 28 leden mee met de voorjaarswandeling in de omgeving van Wijlre. Na de wandeling waren 44 personen aanwezig bij het koffiedrinken.

 

- Op 16 juni kregen 29 leden een rondleiding bij Chemelot. Zeer de moeite waard en erg interessant.

 

- Op 6 juli liepen 31 leden van Schin op Geul naar de Heemtuin in Oud-

Valkenburg en kregen daar een rondleiding. Daarna liepen ze terug en dronken koffie in Schin op Geul samen met de daar aanwezige 6 leden. 

 

- Op 3 augustus gaven Floor van Riel en Hetty Kamps aan 30 personen een rondleiding in de Sint-Theresiakerk in Ransdaal en in de Sint-Gertrudis kerk in Wijlre. In beide kerken zijn de ramen van de kunstenaar Jan Dibbets te bewonderen.  

 

- Op 5 september gingen 60 leden mee met het jaarlijks uitstapje. Op deze stralende dag bezochten ze Museum de Kantfabriek in Horst en het Openluchtmuseum de Locht in Melderslo. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.

 

- Op 5 oktober  liepen 32 leden mee met de najaarswandeling vanuit Meerssen naar de Curfsgroeve. Als afsluiting kregen 43 leden koffie en vlaai.

 

- Op 2 november waren 44 leden aanwezig bij de lezing “Zelfzorg” door Jan van Wersch. Hij vertelde ons onder meer over de zin of onzin van het slikken van voedingssupplementen en vitamines.

 

- Op 14 december genoten 100 leden van het diner en de sfeervolle live muziek op de Kerstmiddag.

 

 

Buiten de jaarvergadering vonden er in 2023 nog 8 bestuursvergaderingen plaats.


Verder heeft op 24 mei heeft een vergadering plaatsgevonden met ZijActief  en op 7 november een vergadering met de 4 ouderenverenigingen van de gemeente Voerendaal.

 

 

 


-