jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

 

- Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 119 leden.

 

- Vanwege het coronavirus konden we nog geen activiteiten plannen. Daarom hebben de bestuursleden vóór Pasen paaseitjes gebracht bij alle leden. Een kleinigheidje om aan te tonen dat we hen niet vergeten zijn.

 

- Op 3 juni is het bestuur bij elkaar geweest i.v.m. het hervatten van de weekactiviteiten. Omdat nog niet alle leden de mogelijkheid gehad hebben zich te laten vaccineren, is besloten om op zijn vroegst in september te hervatten.

 

- Op 1 juli is besloten om op 2 september te starten met de jaarvergadering en in de week van 6 september weer te beginnen met de weekactiviteiten. Ook is toen besloten voor 2021 géén contributie meer te heffen.

 

- Op 2 september werd de jaarvergadering gehouden. Paula Kengen trad af als bestuurslid en Mariëtte Frenken werd herkozen door de 56 leden. Een nieuw bestuurslid, Nicole Funk, werd gekozen. Zij gaat samen met Jeane Smith “lief en leed” op zich nemen.

 

- Op 7 oktober maakten 36 personen een mooie wandeling in het Geuldal. Tussendoor koffiedrinken in Wijlre samen met de daar al 9 aanwezige leden.

 

- Op 4 november kwam Hubert van Loo naar Ransdaal met de presentatie “een wandeling door de tijd”. Hubert ging met de 48 aanwezigen terug in de tijd naar het gewone dagelijkse leven op “het platteland”.

 

- Medio november hebben we, door het grote aantal coronabesmettingen, besloten om alle activiteiten in ieder geval voor de rest van dit jaar te annuleren. Dus geen weekactiviteiten meer en ook geen Kerstmiddag.

 

- Begin december hebben we bij alle leden een kerstattentie bezorgd. De leden waren blij verrast met de amaryllis en het kerstbrood.

 

Buiten de jaarvergadering vonden er in 2021 nog 4 bestuursvergaderingen plaats.