Home

 


Welkom op de website van de vereniging voor 55 plussers te Ransdaal
De Vereniging 55-plussers Ransdaal is een vereniging voor senioren en heeft 't WOUVES als verenigingslokaal.


Ons doel is activiteiten te organiseren, gericht op de belangen van de 55 Plussers en het bevorderen van hun

sociale contacten.

Daarmee wil onze vereniging het welzijn van de leden en hun deelname aan de samenleving bevorderen.

Dit proberen we te bereiken door recreatief, educatief, informatief en cultureel bezig te zijn.


Daarnaast is er gelegenheid om deel te nemen aan diverse  beweegprogramma's.De lezingen/themamiddagen worden gehouden in 't Wouves,          

Dorpspein 14 te Ransdaal en beginnen om 14.00 uur,

tenzij anders staat aangegeven op de uitnodiging."Samen staan we sterk", word daarom ook lid van onze vereniging.Is iemand ziek of heeft iemand een jubileum, laat het ons weten, zodat wij actie kunnen ondernemen. Jaarprogramma 2024


2 januari:           Verrasje/presentatie jaaragenda.

19 februari:       Jaarvergadering en Jef Boosten.

11 maart:           Lezing door Esther Crombach.

12 april:             Voorjaarswandeling.

2 en 16 mei:      Bezoek RD4.

17 juni:              Klankschalen.

25 juni:              Musical basisschool.

15  juli:              Bezoek Begraafplaats Margraten.

19 augustus:    Rondleiding L1.

5 september:    Uitstapje.

10 oktober:       Najaarswandeling.

17 november:   Gezamenlijke activiteit 4-verenigingen.

18 november:   Presentatie Stichting Wensulance.

19 december:   Kerstmiddag.


 

-------- Vereniging 55-plussers Ransdaal ----------